Zakres usług

Usługi księgowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
 • Roczne rozliczenia podatku dochodowego PIT i CIT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Tworzenie polityki finansowej dla firm

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Kompleksowe prowadzenie kadr
 • Sporządzanie listy wynagrodzeń
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i ich zamieszczanie w urzędowych systemach informatycznych.
 • Sporządzanie m.in. umów o pracę, zlecenia, o dzieło, świadectw pracy i szeregu innych umów cywilno-prawnych
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych do Urzędu Skarbowego

Usługi dodatkowe

 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Rejestracja spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych
 • Obsługa administracyjna przedsiębiorstwa
 • Przetargi
 • Ubezpieczenia
 • Dotacje
 • Wirtualne Biuro
 • Usługi określane na podstawie ustaleń z klientem
 • Pozyskiwanie środków w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Ekspertyzy finansowe
 • Doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa

Napisz do nas!